Hur blir man framgångsrik på SEO? – Sökordsanalys

När man har en hemsida som man vill förbättra och SEO-anpassa bör man göra en sökordsanalys. Det innebär att hitta de orden som kunder söker på när de använder Google. Det första steget i strategin är att analysera sökpotentialen för hemsidan och produkter/tjänster som förekommer. Det man undersöker är då volymen och konkurrensen på orden – och då försöker komma fram till ord som är värda att satsa mer på och optimera för.

 

Hur blir man framgångsrik på SEO? – Hemsidan

Först och främst måste du ha en kanal på internet. En hemsida eller blogg kommer vara det du kan välja mellan. Har du inte en hemsida eller blogg kan du lätt göra en via exempelvis WordPress eller kontakta ett företag där du tar hjälp av en webdesigner. En hemsida brukar ofta inte vara jättedyr för ett företag, speciellt inte om man jämför med den ökade försäljningen som SEO kan bidra med. Tar du hjälp av ett företag kan det företaget i sin tur hjälpa dig att SEO-anpassa hemsidan. Det betyder, med enklare ord, att företaget bygger upp hemsidan så att sökord kommer att vara lättillgängliga och synliga samtidigt som du kommer få tillgång till funktioner som du kan jobba med efter att hemsidan är klar.

Att jobba med SEO kräver ett långsiktigt synsätt och tålamod. Innan det sker en förändring och innan resultatet kommer fram kan det kännas som arbetet inte hjälper – men det gör det. Alla sökord som träffar er rätt kommer att löna sig.  Och för att få med sökord så krävs det en hemsida. Så tveka inte på att skaffa det.