Off page

Off page
Den andra delen kallar man det som sker “bakom sidan”. Dvs. om sidan är mobilanpassad, hur många som länkar till din sida från andra plattformar inom relevanta områden mm. Detta är en stor del i hur man kan få en sida att klättra på Google. Har man bra innehåll på sin sida och erbjuder matnyttig information eller varor/tjänster får man således ofta länkar från andra sidor som exempelvis rekommenderar det som finns på din hemsida.

När du nu tagit del av dessa grundbegrepp kan vi (på elva.nu tillsammans med dig) sedermera gå vidare med SEO och hur man kan göra ändringar på sin sida för att nå bra resultat.